VÄLJ SPELARE

Sverigekanalens webbradio 24/7

söndag 26 juli 2015

3 Program

https://archive.org/details/Sverigekanalen20150725

https://archive.org/download/Sverigekanalen20150725/Sverigekanalen%2020150725.mp3

https://archive.org/details/RadioFrekventa20150725


https://archive.org/download/RadioFrekventa20150725/Radio%20Frekventa%2020150725.mp3

https://archive.org/details/ADV20150725lb


https://archive.org/download/ADV20150725lb/ADV%202015-0725lb.mp3


20150725

SVERIGEKANALEN DIREKT


RADIO FREKVENTA


ADV USA 

DELA OCH SPRID TACK

LYSSNARBREV

LYSSNAR BREV FRÅN STOCKHOLM

Tjosan!


Hörde att SD nu har passerat 20 procents
gränsen. För att vara mer exakt 22 procent.

Vet inte hur säker den uppgiften är.

Men snart blir väl SD större än moderaterna
och Sveriges andra parti i storlek.

Myndigheterna håller på att förlora kriget
mot gäng kriminaliteten i Malmö och som en
konsekvens därav ökar SD-

 

Då får man också ta med i beräkningen att
mycket som händer på andra orter och städer
i det avlånga landet Sverige säkert censureras
bort av den politiskt korrekta censur saxen.

Det här väldigt överdrivna  mani vurmen för
det mångkulturella samhället är säkert en
konsekvens av andra världskriget - särskilt från
en viss drabbad grupp med stort inflytande
i samhället.

Men lagom är alltid bäst.

Det är en fråga om storleken på invandringen.
När den blir så stor att vår egen säkerhet,
ekonomi och kultur riskeras så börjar det
faktiskt att likna en invasion.

Det finns inget så kallad rasistiskt eller främlings-
fientlighet i att värna om säkerheten och sina egna
rimliga intressen - när nu den på oss påtvingade
överdrivna multikulturella doktrinen inte fungerar.

Låt dig inte skuld beläggas, det är inte ditt fel
att invandrings politiken inte fungerar. Det är
dom ansvariga politikernas skuld och även
massmedias skuld. Låt dom inte skjuta över
sin egen skuld för sitt eget misslyckande på
dig själv!


För övrigt hörde jag nyligen att svenska arbetare
utsätts för ras diskriminering av SJ. Ursprungs
Svenskar förvägras fast anställning på SJ medan
Afrikaner och andra så kallade kulturberikare
får fast anställning på SJ.

Våra så kallade folkvalda politiker kan inte lösa
de många problem, spänningar och kultur konflikter
som uppstår i det överdrivna multikulturella samhället.

Det är i stället våra så kallade folkvalda politiker som
är själva problemet. För deras specialitet är att sopa
alla problem under mattan. Men hur mycket som
helst finns det faktiskt inte utrymme för under mattan.

Dessutom styrs våra så kallade folkvalda av media,
den så kallade tredje statsmakten har i praktiken
övertagit rollen som den första statsmakten.

Predikant Curt Westman säger - att i dag är det
inte regeringarna som bestämmer längre, - utan det
är kapitalet och därmed kan man dra den logiska
slutsatsen att kapitalet också är ägarna av
massmedia.

Var säker på att man också använder underhållnings
industrin, filmer med mera, för att lägga in försåtlig
politisk smyg propaganda. Inte ens små barn är skyddade
från denna form av smyg propaganda.

Det är kanske bara en tidsfråga innan Kalle Anka
med brorsönerna Knatte, Fnatte och Tjatte - blir
Blatte, Fnatte och Knatte. Och i stället för att Kalle
Anka uppvaktar Kajsa Anka blir det i stället så
att Kalles nya "fästmö" blir en svart Afrikansk
muslimsk man.

Det vore väl riktig fin och god mångkultur eller hur?

Om man ska förändra någonting i grunden,
och göra en smyg revolution, och kasta bort själva
den fasta värde grunden byggt på mångtusenåriga
praktiska erfarenheter som med tiden har utvecklats
till våra kulturella traditioner - själva ramen som
håller ihop samhället, - så måste man börja med de
lätt påverkbara och försvarslösa barnen.

Märk även de hårda angrepp som Kungen har
utsatts för som ett led i denna strävan att
avveckla nationerna. Kungen har ju en stor
symbolisk betydelse för den historiskt nationella
identiteten

För alla naturliga gränser ska brytas ned,
också mellan könen, och nationerna och
ursprungs befolkningarna ska upplösas.

DETTA ÄR FAKTISKT KUSLIGT LIKT DEN
KOMMUNISTISKA IDEOLOGIN.

För att Sovjetunionen och östblocket har
fallit så betyder det inte att marxisterna har
gett upp sitt dröm projekt om världs dominans
och världs herravälde.

Dom har bara bytt ut metoderna från våld och
terror till vapnen KAPITAL och MEDIA.

I stället för en yttre ockupation sker nu en
långsam smyg ockupation där nationerna sakta
och metodiskt tas ifrån sin nationella suveräna makt
att besluta om sitt eget öde.

Och den verkliga regerings makten ägs
kapitalet och media i den nya härliga världs
ordningen som nu knackar på dörren. Fast
dom gör mer än knackar, - dom har nog fått in hela
foten in genom dörr springan och är på god väg
att tvinga den att öppnas på vid glänt.

Allting har sina av naturen givna naturliga gränser,
det är bara dumheten och kaoset som är gränslöst.

Snart kanske vår statsminister ersätts med den
Verkställande Direktören för Sverige som är
underställd Verkställande Direktören för AB
Jorden.

tisdag 14 juli 2015

Privatfilm 14 Juli

Filmat norrut Kämpovägen.

Max 25 min går det att filma vet ej varför.

Diktafonens folder nr 1 var full.

Nu med en pdf manual är alla filer i folder nr 1 raderade.
Diktafonen spelade bara in 14 min idag.

Nu går det åter att spela in med diktafonen.
Nya batterier R6 R3 ska köpas.
Mitt simkort micro aktiverat från tele2 hämtas på ica onsdag.

https://archive.org/details/PICT0019


Skulle inte regna men några regnstänk kom det.

lördag 11 juli 2015

Två Program

https://archive.org/details/Sverigekanalen20150711
Sverigekanalen direkt 20150711

Programutgivare Gunnar Andersson

Radio Frekventa Georg Lindberg

Stockholms närradio 88mhz

Fd Gjallarhornets tid samt min fd tekniker i många år.